ФОРМА ЗА ПОРЪЧКА НА ХОРОСКОП

ЦЕНОРАЗПИС

Посочете исканата от вас услуга.
Изпратете следните данни:
Пример: 23/11/1980
Пример: 23:05
Пример: гр. София
Пример: 02/123 45 67
Обратна връзка:
След като изпратите поръчката, преведете сумата по банков път на следната сметка:

Първа инвестиционна банка

SWIFT: FINVBGSF

IBAN: BG61FINV915010BGN00VE7

BIC: FINVBGSF

За Апостол Христов Апостолов

За допълнителна информация: тел.: ( 359 2 ) 884 00 11
Сумите от чужбина в евро или долари се превеждат на същата банкова сметка.
Възможно е те да бъдат изпратени и чрез Western Union или Money Gram.
Изготвянето на хороскопите отнема една седмица. Готовия хороскоп ще получите по Интернет.